Organizator:

Športno društvo Sportiva, Ulica Sallumines 5A, 1420 Trbovlje

Kraj:

Trbovlje

Datum prireditve:

Sobota, 6. januar 2024
Prijava: www.prijavim.se ali na spletni strani www.knaptrail.si

Razdalje:

 • T ́ KRATKA, 16 km, +- 990, start 10:30 (Trbovlje), časovni limit 8
 • T ́ KRATKA – DVOJICE, 16 km, +- 990, start 10:30 (Trbovlje), časovni limit 8
 • T ́ SREDNA, 30 km, +- 1550, start 9:00 (Trbovlje), časovni limit 10
 • T ́ DOUGA, 51 km, +- 2620, start 7:00 (Trbovlje), časovni limit 12

Cenik štartnin 2024:

Odprtje prijav 05. 9. 2023

Omejitev prijav: 500 udeležencev (skupno število tekmovalcev na vseh treh razdaljah)


16 km

16 km - DVOJICE

30 km 51 km

plačilo do 15. 9. 2023

35 €

70 €

45 €

60 €

plačilo do 15. 11. 2023

40 €

80 €

50 €

65 €

plačilo do 15. 12. 2023

45 €

90 €

55 €

70 €

Plačilo do 15. 9. 2023

 • 16 km: 35 €
 • 16 km – dvojice: 70 €
 • 30 km: 45 €
 • 51 km: 60 €

Plačilo do 15. 11. 2023

 • 16 km: 40 €
 • 16 km – dvojice: 80 €
 • 30 km: 50 €
 • 51 km: 65 €

plačilo do 15. 12. 2023

 • 16 km: 45 €
 • 16 km – dvojice: 90 €
 • 30 km: 55 €
 • 51 km: 70 €

Možne so tudi skupinske prijave. Za vse podrobne informacije in navodila za prijavo skupine kontaktirajte organizatorja na info@knaptrail.si
Pri prijavi skupine do 10 tekmovalcev vam priznamo 10% popust. Pri prijavi skupine s 15 tekmovalci ali več, vam priznamo 15% popust.

Štartnina vključuje

 • personalizirana štartna številka

 • štartni darilni paket

 • tranzicijske vreče (samo za 50 km razdaljo)

 • Okrepčevalne postaje z raznovrstno hrano, približno vsakih 9 km (pijača in hrana)

 • tuši in garderobe v bližini cilja,

 • topel obrok v restavraciji

 • finišer medalja za vse

 • Zdravniška prva pomoč na določenih točkah ob progi in stalno v cilju.

Kategorije


16 km

16 km - dvojice

30 km 51 km

Do 35 let (do vključno 1989 letnika)

Moški, Ženske

Skupno

Moški, Ženske

Moški, Ženske

36 do 55 let (1988 - 1969)

Moški, Ženske

Skupno

Moški, Ženske

Moški, Ženske

nad 55 let (1968 in starejši)

Moški, Ženske

Skupno

Moški, Ženske

Moški, Ženske

Do 35 let (do vključno 1989 letnika):

 • 16 km: Moški, Ženske
 • 16 km – dvojice: Skupno
 • 30 km: Moški, Ženske
 • 51 km: Moški, Ženske

36 do 55 let (1988 – 1969):

 • 16 km: Moški, Ženske
 • 16 km – dvojice: Skupno
 • 30 km: Moški, Ženske
 • 51 km: Moški, Ženske

nad 55 let (1968 in starejši):

 • 16 km: Moški, Ženske
 • 16 km – dvojice: Skupno
 • 30 km: Moški, Ženske
 • 51 km: Moški, Ženske

Pravila za tekmovalce v dvojicah

 • Tekmovanje v kategoriji dvojic je možno samo na 16 km razdalji.
 • Kot dvojica lahko nastopajo moški, ženski ali mešani pari.
 • Vsak tekmovalec prejme svojo startno številko z imenom dvojice, skupaj morata biti zabeležena na startu, kontrolnih točkah in v cilju.
 • Štartnina za dvojice vključuje vse enake bonitete, kot za posameznike. 
 • Za rangiranje v starostno kategorijo se šteje starost najmlajšega udeleženca.
 • Dvojica mora ob prijavi obvezno izbrati ime, pod katerim nastopata.
 • Tekmovalci v dvojicah niso upravičeni do utmb qualifier točk.

Prevzem štartnih številk

Prevzem štartnih številk je možen dan pred prireditvijo v prostorih Doma svoboda, Trg Franca Fakina 4, 1420 Trbovlje, med 17:00 in 19:00 uro ali na dan dogodka uro pred startom. Tekmovalci bodo opremljeni s čipi. Ob izgubi čipa je tekmovalec dolžan poravnati nastale stroške v višini 55 €.

Obvezna oprema


16 km

30 km

51 km

Startna številka

+

+

+

Bidoni za pijačo (minimalno 1 L)

+

+

+

Astro folija

+

+

+

Prva pomoč

+

+

+

Eco lonček

+

+

+

Dežna jakna

+

+

+

Piščalka

+

+

+

Mobilni telefon

+

+

+

Čelna svetilka

/

o

+

Oblačila primerna za zimske razmere

+

+

+

Energijska hrana

+

+

+

Tekaške palice

o

o

o

Mini derezice - v primeru poledenelega terena

o

o

o

+ – obvezna oprema, o – priporočena oprema, / – ni potrebe

16 km
 • Obvezna oprema: Startna številka, Bidoni za pijačo (minimalno 1 L), Astro folija, Prva pomoč, Eco lonček, Dežna jakna, Piščalka, Mobilni telefon, Oblačila primerna za zimske razmere, Energijska hrana
 • Priporočena oprema: Tekaške palice, Mini derezice – v primeru poledenelega terena
 • Ni potrebe: Čelna svetilka
30 km
 • Obvezna oprema: Startna številka, Bidoni za pijačo (minimalno 1 L), Astro folija, Prva pomoč, Eco lonček, Dežna jakna, Piščalka, Mobilni telefon, Oblačila primerna za zimske razmere, Energijska hrana
 • Priporočena oprema: Čelna svetilka, Tekaške palice, Mini derezice – v primeru poledenelega terena
51 km
 • Obvezna oprema: Startna številka, Bidoni za pijačo (minimalno 1 L), Astro folija, Prva pomoč, Eco lonček, Dežna jakna, Piščalka, Mobilni telefon, Čelna svetilka, Oblačila primerna za zimske razmere, Energijska hrana
 • Priporočena oprema: Tekaške palice, Mini derezice – v primeru poledenelega terena

Okrepčevalnice


16 km30 km51 km
Planinska vas 3 km od starta / /
Kal / 9 km od starta 9 km od starta
Podmeja / 15 km od starta 15 km od starta
Sv. Planina 9 km od starta 24 km od starta

24 km od starta

(TIME LIMIT 5,5 ur)

Čemšeniška planina 

/ / 37 km od starta

Zavetiščna hišica Znojile 

/ / 42 km od starta
Planinska vas 13 km od starta 27 km od starta 47 km od starta
16 km
 • Planinska vas: 3 km od starta
 • Sv. Planina: 9 km od starta
 • Planinska vas: 13 km od starta
30 km
 • Kal: 9 km od starta
 • Podmeja: 15 km od starta
 • Sv. Planina: 24 km od starta
 • Planinska vas: 27 km od starta
51 km
 • Kal: 9 km od starta
 • Podmeja: 15 km od starta
 • Sv. Planina: 24 km od starta (TIME LIMIT 5,5 ur)
 • Čemšeniška planina: 37 km od starta
 • Zavetiščna hišica Znojile: 42 km od starta 
 • Planinska vas: 47 km od starta

Nagrade

 • Vsak udeleženec prejem finisher medaljo. Najboljši na posameznih razdaljah prejmejo praktične nagrade.

Splošna pravila

 • Vsak tekmovalec tekmuje na lastno odgovornost.
 • S plačilom startnine in s podpisom prijavnega obrazca tekmovalec potrdi, da se strinja s pogoji razpisa ter da tekmuje na lastno odgovornost (za mladoletne odgovornost prevzamejo starši oz. skrbniki, ki podpišejo prijavni obrazec).
 • Podpis prijavnih obrazcev bo potekal ob prevzemu startnih številk pri prijavni službi na dan prireditve.
 • Vsak tekmovalec s podpisom prijavnice soglaša da je udeleženec v prometu in da v primeru telesnih poškodb in opreme ter kraje opreme pred, med in po tekmovanju ne bo vložil zoper organizatorja nikakršnega sodnega oziroma odškodninskega zahtevka. Za vse morebitne nastale navedene poškodbe in kraje je odgovoren tekmovalec sam.
 • Organizator ne prevzema nikakršne odškodninske odgovornosti, ki bi nastala pred, med in po tekmovanju
 • Tekači morajo biti dobro fizično pripravljeni.
 • Vsi udeleženci morajo imeti predpisano obvezno opremo. Obvezna oprema se bo preverjali ob prevzemu štartnih številk in naključno pred samim štartom in ob progi.
 • Tekmovanje bo v vsakem vremenu, izjema so samo vremenske razmere, ko je lahko ogrožena varnost udeležencev. V tem primeru o spremembi trase ali odpovedi odloča organizator prireditve.
 • Prireditelj si pridržuje pravico spremembe razpisov, o čemer bodo udeleženci pravočasno obveščeni.
 • Zaradi zahtevnosti tekmovanja mlajši od 18 let ne smejo tekmovati na 30 in 50 km razdalji.
 • Vsi udeleženci mlajši od 18 let lahko nastopajo samo v primeru, da so v spremstvu staršev oz. skrbnikov, ki podpišejo prijavni obrazec, da za njih prevzemajo vsakršno odgovornost udeležbe na tekmovanju.
 • Trasa bo dobro označena. Na trasi so zagotovljene okrepčevalne postaje, zdravstvena služba in reševalci. Na ključnih mestih bodo tudi redarji (prostovoljci, gasilci), ki bodo pomagali pri usmerjanju tekačev in skrbeli za njihovo varnost.
 • Če so oznake izrazito pomanjkljive, ali jih ni, to sporočite na najbližjo kontrolno točko. Če več kot 200 m ne vidite nobene oznake, se vrnite do zadnje oznake in ponovno preglejte možnosti nadaljevanja.
 • Tekmovalec lahko prostovoljno odstopi od tekme na kontrolnih točkah. Svoj odstop mora takoj sporočiti organizatorju (kontakt na štartni številki).
 • Prireditelj ne odgovarja za posledice, ki jih tekmovalec povzroči sebi, sotekmovalcu ali tretji osebi.
 • Prireditelj ne odgovarja za škodo, nastalo na tekaški opremi.

Kazni in diskvalifikacija

 • Neupoštevanje označene trase, tekmovalec mora biti zabeležen na vseh kontrolnih točkah.
 • Nepopolna obvezna oprema (organizator lahko kadarkoli na tekmi preverja, ali ima tekmovalec vso obvezno premo). Tekmovalec mora imeti in pokazati obvezno opremo. Če tekmovalec ne pokaže opreme, je diskvalificiran.
 • Odmetavanje smeti na progo in ob njej – diskvalifikacija.
 • Uporaba bližnjic, uporaba neoznačenih poti, prihod na kontrolno točko ali okrepčevalnico iz napačne smeri – vsaj 1 ura za vsako od nepravilnosti.
 • Uporaba transporta med tekmo – diskvalifikacija.
 • Izogibanje pomoči sotekmovalcu, ki je v težavah – diskvalifikacija.
 • Žalitev ali grožnje organizatorju ali prostovoljcem – diskvalifikacija.
 • Nadaljevanje poti po izteku časovne omejitve – diskvalifikacija.
 • Diskvalifikacija je lahko takojšna, ali ob ugotovitvi nepravilnosti.

Fotografiranje in snemanje

Tekmovalci se strinjajo z uporabo foto in video materiala, posnetega na tekmi, v promocijske namene organizatorja.

Ne udeležba in vračila vplačil

POMEMBNO: Udeleženci, ki zaradi zdravstvenih težav ne morejo nastopiti na dogodku in so štartnino že vplačali, lahko zahtevajo delno vračilo štartnine (60% pod plačane vsote) na: info@knaptrail.si. Tekač mora pri zahtevi za vračilo predložiti uradni zdravstveni dokument (izvid, zdraviško potrdilo, itd). Vračilo po 1. decembru ni mogoče, ne glede na razlog zakaj se tekač ne udeleži tekmovanja.

 

Prenos štartnih številk med tekmovalci je možen do 15. decembra 2023.
Prodaja startnih številk med tekmovalci po 15. decembru 2023 ni v domeni organizatorja in jo tekmovalci izvajajo na lastno odgovornost. V primeru, da se tekač ne udeleži tekmovanja 6. 1. 2024, se ne glede na razlog, odreka tudi štartnemu paketu in vsem ostalim ugodnostim, ki jih imajo tekači.

Pritožbe

Organizator sprejema pritožbe po naslednjem postopku: Vse pritožbe je treba vložiti v pol ure po prihodu tekača v cilj v pisni obliki s kavcijo v višini 20 EUR. Pritožbo bo preučila kazenska žirija organizacijskega odbora tekmovanja, ter podala odgovor v najkrajšem možnem času. Na odločitev žirije ni pritožbe; odločitev je dokončna. Vse pritožbe zaradi nepravilnosti med tekmovanjem morajo biti podane v pisni obliki in z dodano dokumentacijo (foto material ali vsaj tri priče)

V primeru upravičene pritožbe, se kavcijo vrne.

Končna različica navodil tekmovanj bo objavljena na spletni strani, mesec dni pred tekmovanjem. Pred vsakim štartom posamezne dirke, bodo podana ustna navodila.